Skriverliv – om at blive og være et skrivende menneske

En uforfærdet tilgang til skrivning kan give et lettere og mere glædesfyldt liv som PhD-studerende. Formålet med kurset er at give skrivning en plads i hverdagen, at opbygge et forråd af skrivestrategier, og at lære sig selv at kende som skrivende – kort og godt at skabe sig et skriverliv. Kurset er en kombination af oplæg, skrivning, feedback, dialog og mere skrivning. Deltagerne vil gennem hele kurset arbejde med eget materiale og skrive tekster med udgangspunkt i deres eget PhD-projekt. Kurset bygger på de nyeste indsigter fra skriveforskningen og er samtidig et praktisk ’hands-on’ kursus med masser af tekstproduktion og dialog om egne og andres tekster. Foruden indsigt og input til nye vaner kan deltagerne tage fra kurset med en række tekster, der er lige til at arbejde videre med, hvad enten de er i gang med en analyse, et litteraturreview, en artikel eller et kapitel til afhandlingen.

Tid

22.03.2017 kl. 10.00 - 24.03.2017 kl. 15.00

Tilmelding

Tilmelding samt 1 sides motivation til: Hanne P. Clausen - hannepc@hum.aau.dk senest 20. februar.

Maximum antal deltagere: 25 - Deltagere udvælges på baggrund af 1 sides motivation for deltagelse.

ECTS

3 points

Kursusholdere

Charlotte Wegener og Lene Tanggaard Pedersen

Dag 1: Fyld værktøjskassen (onsdag kl.10-17.30)

På dag 1 præsenteres tre elementer i skriveprocessen - jeg kalder dem Værktøjskassen, Byggematerialerne og Bygningsværket. På kursets første dag vil vi fokusere på Værktøjskassen. Vi kigger ind i succesfulde skriveres værksteder, og du får mulighed for at afprøve og eksperimentere med en række værktøjer og fylde din egen individuelle skrive-værktøjskasse. Hvad ved vi fra skriveforskningen om motivation og vaner? Hvad virker for dig? Hvordan giver du skrivningen den plads og energi i hverdagen, som du ønsker, og som er hensigtsmæssig? Det er spørgsmål, vi vil arbejde med på kursets første dag.

Dag 2: Håndter byggematerialerne (torsdag kl. 9-17.30)

Dag 2 er viet til skrivningens Byggematerialer. Byggematerialerne er tekstens indholdselementer, som fx kan være empirisk materiale, der skal analyseres; litteratur, der skal udvælges og præsenteres eller indledninger og konklusioner, der skal binde teksten sammen. Vi arbejder med, hvordan vi gennem skrivningen kan fokusere tænkningen, skærpe forståelsen og udvælge det rette indhold. Hvad består en akademisk tekst af helt overordnet set? Hvordan fungerer forskningsspørgsmål og abstracts som styringsredskaber? Hvordan skal de forskellige elementer vægtes? Hvordan får du dem til at spille sammen? Hvordan finder du balancen mellem indlevelse i og distance til dit materiale? Det er spørgsmål, vi vil arbejde med på kursets anden dag.

Dag 3: Skitser bygningsværket (fredag kl. 9-15)

Dag 3 har vi fokus på Bygningsværket, som er den større helhed og de modtagere, som dit arbejde er rettet mod. ’Dit’ bygningsværk kan være det praksisfelt, hvor du gerne vil gøre en forskel med dit arbejde. Det kan være en bestemt faglig eller politisk diskussion, du gerne vil blande dig i. Og det er naturligvis det forskningsfelt, som du gerne bidrage til. Vi skal undersøge forskellige genrer, formater og outlets for PhD-studerendes tekster. Blogsposts og konference-papers er gode muligheder for at skrive foreløbige tekster og få feedback undervejs i PhD-forløbet. Hvad er et bidrag? Hvordan kommer jeg ud over rampen? Hvornår er jeg selv og teksten klar til andres blikke? Hvordan får jeg den feedback, jeg har brug for? Hvordan kan jeg selv blive en bedre skriver af at give feedback? Det er spørgsmål, vi vil arbejde med på kursets tredje og sidste dag.

Key literature:

Agee, Jane. 2009. ‘Developing Qualitative Research Questions: A Reflective Process’. International Journal of Qualitative Studies in Education 22 (4): 431–47.

Aitchison, Claire, and Alison Lee. 2010. ‘Writing In, Writing out: Doctoral Writing as Peer Work’. In The Routledge Doctoral Supervisor’s Companion: Supporting Effective Research in Education and the Social Sciences, edited by Melanie Walker and Thomson Pat, 260– 69. London: Routledge.

Becker, Howard S. 2007. Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. 2nd ed. London: University of Chicago Press.

Goldberg, Natalie. 2005. Writing Down the Bones: Freeing the Writer Within. 2nd ed. Boston & London: Shambhala.

Goodall Jr, H.L. 2008. Writing Qualitative Inquiry: Self, Stories, and Life. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc.

Kamler, Barbara, and Pat Thomson. 2014. Helping Doctoral Students Write: Pedagogies for Supervision. Oxon: Routledge.

King, Stephen. 2012. On Writing. London: Hodder & Stoughton.

Kvale, Steiner & Svend Brinkmann. 2015. Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.

Lee, Alison, and David Boud. 2003. ‘Writing Groups, Change and Academic Identity: Research Development as Local Practice’. Studies in Higher Education 28 (2): 187–200.

Tanggaard, Lene, and Charlotte Wegener. 2016. A Survival Kit for Doctoral Students and Their Supervisors. Travelling the Landscape of Research. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Thomson, Pat, and Barbara Kamler. 2010. ‘It’s Been Said before and We'll Say It Again- Research Is Writing’. In The Routledge Doctoral Student’s Companion. Getting to Grips with Research in Education and Social Sciences, edited by Pat Thomson and Melanie Walker, 149–60. London and New York: Routhledge

Tanggaard, Lene. 2007. The research interview as discourses crossing swords – the researcher and apprentice on crossing roads. Qualitative Inquiry, 13(1): 160-176.

Wegener, Charlotte. 2016. Skriv Med Glæde. En Guide Til Akademisk Skrivning. Copenhagen: Samfundslitteratur.

Wegener, Charlotte, Ninna Meier, and Karen Ingerslev. 2014. ‘Borrowing Brainpower - Sharing Insecurities. Lessons Learned from a Doctoral Peer Writing Group’. Studies in Higher Education ahead-of-p: 1–14.

Host

Doctoral School of the Humanities på Aalborg Universitet

Addresse

Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst, lokale 2.128

tilmeldingsDeadline

20.02.2017 kl. 12.00

Mere information

hannepc@hum.aau.dk

 

Event